top of page
ਕੋਰਟ ਰੂਮ

ਅਦਾਲਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਇਹ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ।

ਪੀਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਟਿਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਊਨ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ VSOP ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ।

ਸਾਡੀ ਸੰਕਟ ਰੇਖਾ ਦਿਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ, ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ905.568.1068.

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ:905.568.8800     //     ਈਮੇਲ:info@vspeel.org

 

bottom of page